ต้องการพิมพ์สีด้านทำอย่างไร

เทคนิคการพิมพ์สกรีนสีด้านทำได้อย่างง่าย ๆ คือเลือกซื้อสีพิมพ์สกรีนที่มีเนื้อสีด้านก็จะได้สีด้านตาม ต้องการ แต่อาจจะใช้สารปรับด้านผสมลงไปในสียางเงาที่ใช้อยู่ก็ได้ วิธีนี้อาจจะต้องปรับอะไรๆ อีกหลาย
อย่างด้วย เพื่อให้เนื้อสีอยู่ในลักษณะพร้อมที่จะพิมพ์และเมื่อพิมพ์แล้วไม่เกิดปัญหาอื่นตามมาทีหลัง วิธีที่ ดีที่สุด คือ เลือกซื้อสีด้านโดยตรง นั่นเอง