สติ๊กเกอร์ขูดรางวัล Stojo

สติ๊กเกอร์ขูดรหัส Stojo สีทอง