สติ๊กเกอร์ติดพรบ.

งานพิมพ์สติ๊กเกอร์สูญญากาศ สำหรับติดป้ายภาษีรถยนต์ พิมพ์แบบ 1 ด้าน และ 2 ด้าน