สติ๊กเกอร์สูญญากาศ EAZYMO

สติ๊กเกอร์สูญญากาศ พิมพ์หน้า-หลัง สำหรับติดป้ายภาษ๊รถยนต์