สูญญากาศติดป้ายภาษี

่งานพิมพ์สติ๊กเกอร์สูญญากาศ สำหรับติดป้ายภาษ๊