วอยด์กันปลอม

วอยด์เปลือกไข่

 • สำหรับติดรับประกันสินค้า เช่น มือถือ, คอมพิวเตอร์, กล้องวงจรปิด, อุปกรณ์ไฟฟ้า และสินค้าทุกชนิด
 • วัสดุพื้นผิวสีขาว พิมพ์ได้ 1-4 สี คุณลักษณะพิเศษ ติดแล้วเมือกาวเซ็ทตัวได้ที่ แกะแล้วจะแตกเป็นชิ้นเล็ก
 • ไม่สามารถแกะลอกออกเป็นดวงได้ ทำให้สติ๊กเกอร์เสียหาย ป้องกันการแกะลอกได้ดี นิยมนำไปติดตามน็อต
 • สกรู หรือรอยต่อของสินค้า ป้องกันแกะหรือถอดอุปกรณ์

วอยด์เงินด้าน

 • สำหรับติดรับประกันสินค้า เช่น มือถือ, คอมพิวเตอร์, กล้องวงจรปิด, อุปกรณ์ไฟฟ้า และสินค้าทุกชนิด
 • วัสดุพื้นผิวสีเงินด้าน พิมพ์ได้ 1-4 สี
 • คุณลักษณะพิเศษ ติดลอกทิ้งคราบ “VOID” ทิ้งร่องรอยเมื่อมีการแกะลอก

วอยด์เงินเงา

 • สำหรับติดรับประกันสินค้า เช่น มือถือ, คอมพิวเตอร์, กล้องวงจรปิด, อุปกรณ์ไฟฟ้า และสินค้าทุกชนิด
 • วัสดุพื้นผิวสีเงินเงา พิมพ์ได้ 1-4 สี
 • คุณลักษณะพิเศษ ติดลอกทิ้งคราบ “VOID” ทิ้งร่องรอยเมื่อมีการแกะลอก

วอยด์ขาว

 • สำหรับติดรับประกันสินค้า เช่น มือถือ, คอมพิวเตอร์, กล้องวงจรปิด, อุปกรณ์ไฟฟ้า และสินค้าทุกชนิด
 • วัสดุพื้นผิวสีขาวเงา พิมพ์ได้ 1-4 สี
 • คุณลักษณะพิเศษ ติดลอกทิ้งคราบ “VOID” ทิ้งร่องรอยเมื่อมีการแกะลอก

วอยด์โฮโลแกรม(hologram)

 • สำหรับติดรับประกันสินค้า เช่น มือถือ, คอมพิวเตอร์, กล้องวงจรปิด, อุปกรณ์ไฟฟ้า และสินค้าทุกชนิด
 • วัสดุพื้นผิวสีเงินเงา มีลายน้ำ 3D “Original Warrany void if removed ” พิมพ์ได้ 1-4 สี
 • คุณลักษณะพิเศษ ติดลอกทิ้งคราบ พื้นสีเงิน ทิ้งร่องรอยเมื่อมีการแกะลอก