สติ๊กเกอร์วอยด์

เป็นสติ๊กเกอร์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เพื่อใช้ติดรับประกันสินค้า เพื่อบ่งบอกว่า สินค้านี้ซื้อจากร้านค้าเรา(ไม่ได้ซื้อจากที่อื่นแล้วมาเคลมกับเราหรือมั่วให้เรารับผิดชอบ) ซื้อเมื่อไหร่ สิ้นสุดประกันเมื่อไหร่ ส่วนหนึ่งเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสินค้านี้เมื่อซื้อจากทางร้านไป ทางร้านรับประกันแน่นอน และติดไว้เพื่อไม่ให้ลูกค้าเอาไปยำสินค้าเล่น แล้วนำมาส่งเคลมกับเรา หรือบางทีเรียก สติ๊กเกอร์กันปลอม ลักษณะเด่นของสติ๊กเกอร์กลุ่มนี้คือ เมื่อติดไปแล้ว และมีการลอกสติ๊กเกอร์ออก จะทิ้งร่องรอย หรือสติ๊กเกอร์ที่ลอกอกไปเสียหาย ทำให้ทางร้านรับทราบ จึงเป็นเงื่อนไขที่ว่า ถ้าสติ๊กเกอร์ชำรุด หรือถูกแกะออกไป สินค้าก็จะหมดประกันทันที ป้องกันได้ดี เช่น ติดกับหลังเครื่องเล่นสัญญาณดาวเทียม ป้องกันลูกค้าแกะเปลี่ยนอะไหล่เอง